Rekrytering

Hos talea work får du personlig kontakt, tillgänglighet och flexibla lösningar

Talea Work startades av tre personer som alla delade intresset och såg ett behov av att hjälpa nyanlända ut i arbete i samband med att flyktingströmmen ökade under hösten 2015.

 

Det är vår fasta övertygelse att nyanlända och utrikesfödda som idag står utanför arbetsmarknaden är en outnyttjad resurs för arbetsgivare som vill växa. Det finns dolda talanger i målgruppen som både lokala och nationella arbetsgivare har haft stor glädje av att rekrytera med vår hjälp. Självklart förbättras även integrationen och den sociala sammanhållningen i samhället av att även företag breddar sin rekryteringsbas.

Vi arbetar nära och personligt både med våra

deltagare och arbetsgivare i processen.

Sedan starten har Talea Work byggt upp en stor pool med talangfulla kandidater som vi kan erbjuda arbetsgivare inom en mängd olika branscher.

 

Vi bistår ofta med den lilla extra handledning som kan behövas för att introduktionen på arbetsplatsen ska bli så smidig som möjlig. Vi skräddarsyr en handlingsplan som svarar mot hur behoven ser ut och gör insatser som bidrar till att den anställda snabbt växer in i sin roll. Vi finns med och hjälper till hela vägen!

Kontakta oss

Mahmoud Younes

070-090 10 52

Salan Ahmed

070-090 10 53

Zoubir Aouad

070-090 10 54